Home E-Loket Jeugd

Jeugd

Volgende formulieren van de jeugddienst staan ter uwer beschikking in ons E-loket :

  • Aanvraag kampsubsidie jeugdverenigingen.
  • Aanvraag kampvervoer jeugdverenigingen.
  • Aanvraag projectsubsidie jeugd.
  • Aanvraag ontlenen bij de uitleendienst jeugdraad.
  • Aanvraag vormingssubsidie jeugd.
  • Aanvraag subsidies voor ledenwerving jeugdverenigingen.
  • Inlichtingenfiche kinderen speelpleinwerking.
  • Voorstel voor activiteit Grabbelpas voor verenigingen en clubs.
  • Voorstel voor activiteit Grabbelpas voor monitoren.
  • Infoformulier voor kandidaat-monitoren voor Grabbelpas.
  • Infoformulier voor kandidaat-monitoren voor speelpleinwerking.
  • Aanvraag subsidie activiteit opvoedingsondersteuning