Home Leven Gezondheid Werkgroep gezondheid

Werkgroep gezondheid

In de Werkgroep Gezondheid zetelen één of twee afgevaardigden van volgende verenigingen/groepen:

Huisdokters, ziekenfondsen, KVG, gemeentelijke sportraad, De Rusthuif, KAV, KVLV, KWB, ACW, Arbeid en gezondheid, apothekers, culturele raad, landelijke gilde, OCMW, gemeentebestuur, Rode Kruis, Gezinsbond.

In samenwerking met LOGO Noorderkempen worden er acties georganiseerd rond verschillende thema’s zoals : borstkankerscreenen, tetanus, borstvoeding, griepvaccinatie …