Home Leven Jeugd Fuiven Aanvraag

Aanvraag festiviteiten

Wie in de gemeente Arendonk een fuif of een ander evenement wenst te organiseren moet minstens 2 maanden vooraf een meldingsformulier festiviteiten indienen. Voor evenementen in zaal gaat het om een meldingsplicht, voor organisaties in openlucht of in tent dient een vergunning te worden afgeleverd. Het betreffend document vind je in het e-loket.

Met het meldingsformulier festiviteiten kan de organisator ook een vergunning sterke drank aanvragen. Voor “gewone” alcoholische dranken (bieren en wijnen) is geen vergunning nodig, voor sterkedrank (ook fruitjenevers, cocktails op basis van sterke drank, breezers, alcoholpops,…) is wel een vergunning vereist, af te leveren door het gemeentebestuur.

Pas trouwens op met alcohol, zeker met sterke drank. Het schenken van sterke drank wordt afgeraden, wie dit toch wenst te doen heeft dus in de eerste plaats een vergunning nodig. Je zorgt best voor een afzonderlijke tap of cocktailbar die duidelijk gescheiden wordt van de traditionele tap en het overige fuifgebeuren. Je voorziet hiervoor dus liefst een aparte ruimte, waarbij het enkel toegelaten is de geschonken dranken daar te consumeren.
Sterke drank serveren aan minderjarigen is verboden en bij –16-jarigen moet je dubbel opletten. Daaraan mag je absoluut geen alcohol schenken, dus ook geen bier. Alcohol schenken aan iemand die duidelijk overdreven dronken is, is eveneens strafbaar.

Verenigingen die erkende professionele security inhuren voor toezicht op de fuif, kunnen daarvoor een gemeentelijke subsidie bekomen.  Voor meer info hierover verwijzen we naar de gerelateerde pagina hiernaast, het aanvraagformulier vind je in het e-loket.