Home Leven Jeugd Fuiven Promotie

Promotie

Promotie van een fuif gebeurt vooral d.m.v. affiches.
Net als in vele gemeenten mag je ook in Arendonk niet zelf plakken.
Affiches kunnen tegen betaling van een retributie worden afgegeven aan het onthaal van het gemeentehuis en worden aangebracht door de gemeentelijke diensten.

In totaal zijn er 16 aanplakplaatsen (13 zuilen en 3 borden).
Je zorgt best ineens voor een aantal affiches op overschot, onder meer voor het geval jouw affiche zou worden overplakt. Hou er ook rekening mee dat de affiche aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

De voornaamste gemeentelijke bepalingen wat het aanbrengen van affiches betreft vind je als download bij deze pagina.  We verwijzen tevens naar het gemeentelijke retributiereglement voor het aanplakken van affiches en naar Hoofdstuk 1 van het Gemeentelijk Politiereglement.

In de gemeente staan ook 5 aankondigingspanelen, vooral langs de invalswegen. Verenigingen kunnen per paneel een beschilderde plank aanbrengen. Waaraan moet worden voldaan lees je in het Gemeentelijk Politiereglement.

Andere manieren om de fuif van jouw vereniging te promoten:

  • Uitdelen van strooibriefjes (bv. op andere fuiven).
  • Vrijkaarten uitdelen.
  • Jouw fuif laten omroepen op andere fuiven.

Downloads