Home Leven Sport Schoolsport

Schoolsport

Kinderen zijn de toekomst. Niets is minder waar en investeren in een gezonde en sportieve opvoeding is heel belangrijk.

Arendonk heeft sedert verscheidene jaren een uitgebreide schoolsportwerking, vooral dankzij de inzet van schoolsportgangmaker Jan Cuypers. Jammer genoeg is die werking sedert 2010 teruggeschroefd vanuit de Vlaamse regering. De leerkrachten lichamelijke opvoeding trachten dit zo goed als mogelijk op te vangen.

Tijdens het schooljaar worden er toch nog heel wat activiteiten en projecten georganiseerd. Dit zowel tijdens de schooluren als daarbuiten. Enkele voorbeelden: Arendonk runt en funt, zweminstuif, voetbal 4 tegen 4, gezamenlijke schoolsportdag,  ... 

Kortom, een hele waaier aan activiteiten!

Link