Home Nieuws Bestuur Verpachting jachtrecht

Verpachting jachtrecht

Verpachting jachtrecht

Gemeente Arendonk en Kerkfabriek O.L.Vrouw Arendonk gaan over tot de verpachting van het jachtrecht op gronden van de gemeente en de kerkfabriek. Zeventien percelen in Arendonk zullen verpacht worden voor de periode 01.07.2017 - 30.06.2023. De verpachting heeft plaats op donderdag 4 mei 2017 om 11.00 uur in het gemeentehuis, zaal Berendonk.

Schriftelijke biedingen moeten uiterlijk woensdag 3 mei 2017 toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk. Gebruik het formulier hieronder en vermeld op de omslag duidelijk ‘BIEDING GEMEENTE’ of ‘BIEDING KERKFABRIEK’. De lastvoorwaarden en de kaartjes van de percelen kan je hieronder downloaden.