Home Werken Minder hinder-maatregelen

Minder hinder-maatregelen

Minder hinder-maatregelen voor ondernemingen bij openbare werken

 

Geplande en lopende openbare werken vindt u op de gemeentelijke website onder de rubriek ‘Leven’ > ‘Openbare Werken’.

 

Ondernemingen kunnen heel wat hinder ondervinden van openbare werken. Via goede communicatie en planning van openbare werken, tracht de gemeente de ongemakken zoveel mogelijk te beperken. Voor ondernemers die door openbare werken toch aanzienlijke hinder met financiële weerslag ondervinden, heeft de wetgever minder hinder-maatregelen voorzien. Op dit moment bestaan er drie maatregelen:

 

1. Inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen

 

Als u als zelfstandige hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw onderneming verhinderen of ernstig bemoeilijken, kan u onder bepaalden voorwaarden een vergoeding op dagbasis krijgen van de overheid (Participatiefonds). De voornaamste voorwaarde voor de vergoeding is dat de ondernemer de zaak minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen heeft moeten sluiten omdat werkzaamheden de toegang tot de zaak hebben verhinderd.

 

Vooraleer u beslist om uw zaak te sluiten omwille van de werken, moet u bij de gemeente een attest van hinder opvragen via onderstaand aanvraagformulier. Met het attest van hinder dat u vervolgens van de gemeente ontvangt, kan u bij het Participatiefonds de procedure starten om een vergoeding te verkrijgen. De aanvraag bij het Participatiefonds moet minstens 7 kalenderdagen vóór het sluiten van uw zaak gebeuren.

 

Meer info vind je hier.

 

2. Derde Waarborgbesluit voor KMO’s

 

De waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer u als starter, KMO, vrij beroep of grote onderneming onvoldoende zekerheden kunt voorleggen. Specifiek voor KMO’s die hinder ondervinden van openbare werken, versoepelt het Derde Waarborgbesluit de voorwaarden van de waarborgregeling. De minimale duurtijd van de openbare werken is één maand zonder onderbreking.

 

Meer info vind je hier.

 

3. Rentetoelage voor ondernemingen

 

Ondernemers kunnen hinder ondervinden van werkzaamheden die de toegang tot hun kantoor of winkel belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Om dat tijdelijke omzetverlies op te vangen, kan de onderneming een overbruggingskrediet afsluiten bij de bank. De Vlaamse overheid helpt daarbij door tussenbeide te komen in de rentelast. De rentetoelage is er voor een ondernemer of kmo die hinder ondervindt van werkzaamheden die minstens één maand duren. De rentetoelage geldt zowel voor nieuwe overbruggingskredieten als voor bestaande beroepsleningen die al afgesloten werden voor de start van de werken.

 

Meer info vind je hier

Downloads