Home Werken Werken bij de gemeente Vacature: deskundige grondgebiedzaken

Vacature: deskundige grondgebiedzaken

Het gemeentebestuur van Arendonk zoekt:

1 deskundige grondgebiedzaken met voltijdse opdracht – B-niveau

Als deskundige grondgebiedzaken sta je in voor de voorbereiding en de opvolging van de dossiers betreffende de omgevingsvergunning, de stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige attesten. Je voert het gemeentelijk ruimtelijk beleid uit en formuleer daaromtrent voorstellen.

Op vlak van wonen coördineer je samen met de stedenbouwkundige ambtenaar het gemeentelijk woonbeleid.

Je hebt ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.

Voor deze functie bedraagt de bruto maandelijkse aanvangswedde aan de huidige index minimum 2 365,20 euro. Je hebt recht op maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. Er wordt een werfreserve voor 3 jaar aangelegd.

De selectieproeven zullen doorgaan op donderdag 31 augustus en donderdag 14 september 2017.

Je kan onderaan deze pagina een infobrochure downloaden of verkrijgen bij de personeelsdienst: tel. 014 40 90 64 of mieke.iemants@arendonk.be.

Je kandidatuur, CV en kopie van de diploma’s moeten uiterlijk op vrijdag 4 augustus aangetekend verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), of afgegeven op de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs.