Home Bestuur

Bestuur

 • College van burgemeester en schepenen

  Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur, de voorbereiding en uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

  Lees meer…
 • Adviesraden

  De adviesraden zijn een belangrijk beleidsinstrument. Zij stellen immers adviezen op in verschillende dossiers die vervolgens aan het schepencollege worden voorgelegd en zo een leidraad zijn voor het bestuur van onze gemeente.

  Lees meer…
 • Beleidsinformatie

  Via deze pagina stelt het gemeentebestuur documenten ter beschikking die te maken hebben met het algemeen beleid. De papieren versies van deze documenten kan je steeds opvragen op het secretariaat van de gemeente.

  Lees meer…
 • Reglementen

  Het samenleven in een gemeente brengt noodgedwongen met zich mee dat er over heel veel zaken veel afspraken moeten gemaakt worden en dat deze afspraken in reglementen worden gegoten.

  Lees meer…