Home Bestuur Adviesraden

Adviesraden

De adviesraden zijn een belangrijk beleidsinstrument. Zij stellen immers adviezen op in verschillende dossiers die vervolgens aan het schepencollege worden voorgelegd en zo een leidraad zijn voor het bestuur van onze gemeente.

 • Sportraad

  De gemeentelijke sportraad is het orgaan dat aan het gemeentebestuur advies geeft over het sportgebeuren van de gemeente.

  Lees meer…
 • Jeugdraad

  De jeugdraad is de gemeentelijke adviesraad voor jeugd.  Zo'n 7 à 8 keer per jaar komt de algemene vergadering samen.  De Arendonkse jeugdraad heeft een halfopen karakter, zowel vertegenwoordigers van de lokale jeugdwerkinitiatieven als niet-vertegenwoordigers zijn toegelaten.

  Lees meer…
 • Cultuurraad

  De gemeentelijke cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners.

  Lees meer…
 • Drugspreventieraad

  De drugspreventieraad bestaat uit afgevaardigden van lokale verenigingen en diensten en vergadert in het jeugdhuis.

  Lees meer…