Home Bestuur Adviesraden Landbouwraad

Landbouwraad

De landbouwraad Is een adviserend orgaan bij het uitstippelen van het land– en tuinbouwbeleid van het gemeentebestuur.
Het heeft de taak het overleg en samenwerking tussen verschillende landbouw- en tuinbouwinstanties te bevorderen.
Bovendien onderzoekt de raad op welke wijze doelgerichte initiatieven, die ten goede komen aan de plaatselijke land-en tuinbouw, kunnen genomen, aangemoedigd of uitgebreid worden.

De raad kan ook zelf gemeenschappelijke activiteiten plannen en organiseren.

Samenstelling

Voor de samenstelling van de landbouwraad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de leden, die rekening houdt met de specifieke belangengroepen, de bestaande leefkernen, en de bestaande deelorganisaties of verenigingen met binding met de landbouwsector.

De landbouwraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van volgende verenigingen en belangengroepen:

 • Agra
 • Groene Kring
 • KLJ
 • KVLV
 • Landelijke Gilde
 • Bedrijfsgilde
 • vertegenwoordiger vanuit de landbouworganisaties in de milieuraad
 • rundveehouders
 • barkenshouders
 • pluimveehouders
 • akkerbouw
 • tuinbouw
 • loonwerkers

De voorzitter van de landbouwraad is Dirk Segers.

Vanuit de tuinbouwers, de loonwerkers en KLJ werd geen vertegenwoordiger afgevaardigd in de landbouwraad. Indien gewenst kunnen deze nog steeds iemand afvaardigen.

Daarnaast kan elke fractie uit de gemeenteraad een vertegenwoordiger afvaardigen voor de landbouwraad.

Vergaderingen

De landbouwraad vergadert ad hoc en zal minimaal 3 vergaderingen per jaar houden.