Home Bestuur Adviesraden Seniorenraad

Seniorenraad

Samenstelling

De gemeentelijke seniorenraad bestaat uit:

 • 6 stemgerechtigde leden + 1 plaatsvervanger van Okra en idem dito voor S+
 • 1 afgevaardigde van Verzorgingstehuis St. Isabella
 • 1 afgevaardigde van Verzorgingstehuis De Hoge Heide
 • 2 ereleden
 • de schepen
 • administratieve bediende voor het secretariaatswerk.

De raad vergadert ongeveer 6 maal per jaar in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voornaamste activiteiten

 • 2 kaartnamiddagen in het OCMW (ook rummikub en sjoelbak)
 • deelname “Houden van Griffelrock”
 • jaarlijkse reis
 • deelname teljoorlekkersdag
 • speciale toneelvoorstelling door ’t Soeffleurke
 • filmnamiddag tijdens de seniorenweek
 • bedeling kerstpakketten 80-, 90-jarigen en +100-jarigen