Home Bestuur Bekendmakingen

Bekendmakingen

21/10 - Besluit gemeenteraad 13.10.2014

Milieu - gemeentelijk subsidiereglement natuurontwikkeling en biodiversiteit - goedkeuring

Lees meer

16/10 - Besluit schepencollege 09.10.2014

Tijdelijke verordening blauwe zone De Valken

Lees meer

26/03 - Besluit schepencollege 20.03.2014

Tijdelijke verordening opheffing bewonerskaart Vrijheid en blauwe zone De Maaskens.

Lees meer

26/03 - Bekendmaking zitting prezoneraad HVZ Taxandria 20.03.2014

Bekendmaking zitting prezone HVZ Taxandria 20.03.2014.

Lees meer

18/03 - Bekendmaking dagorde prezoneraad HVZ Taxandria 20.03.2014

Bekendmaking dagorde prezoneraad HVZ Taxandria 20.03.2014.

Lees meer

17/03 - Besluit schepencollege 06.03.2014

Tijdelijke verordening aanpassing inhaalverbod en aanpassing tonnagebeperking gewestweg N118 Huiskens n.a.v. nieuwe ontsluiting bedrijventerrein Hoge Mauw.

Lees meer

13/02 - Besluit gemeenteraad 10.02.2014

Erkenningsreglement voor buurtverenigingen.

Lees meer

13/02 - Besluit gemeenteraad 10.02.2014

Projectsubsidiereglement voor buurten.

Lees meer

13/02 - Besluit gemeenteraad 10.02.2014

Erkenningsreglement voor cultuurverenigingen.

Lees meer

13/02 - Besluit gemeenteraad 10.02.2014

Projectsubsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten.

Lees meer