Home Bestuur Bekendmakingen

Bekendmakingen

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Deontologische code voor gemeentepersoneel, personeel AGB en OCMW-personeel - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Gemeenschappelijk arbeidsreglement gemeente en OCMW - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Wijziging RPR - aanpassing loopbaanonderbreking - thematische verloven - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Wijziging RPR - aanpassing vereiste niveauanciënniteit graadanciënniteit bij bevordering - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Arbeidsreglement GBS Sint-Jan en GBS Voorheide - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Schoolreglement GBS Sint-Jan en GBS Voorheide - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Gewijzigde statuten AGB Arendonk - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Retributiereglement gemeenschapscentrum - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Gebruiksreglement gemeenschapscentrum - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs - Goedkeuring

Lees meer