Home Bestuur Bekendmakingen

Bekendmakingen

03/07 - Besluit raad van bestuur AGB 19.06.2019

Budgetwijziging 2019/01 volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus

Lees meer

03/07 - Besluit raad van bestuur AGB 19.06.2019

Jaarrekening 2018 van het AGB Arendonk

Lees meer

03/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Budgetwijziging 2019/01 volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus

Lees meer

03/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Jaarrekening 2018 gemeente Arendonk

Lees meer

03/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Budgetwijziging 2019/01 AGB Arendonk volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Deontologische code voor de lokale mandatarissen van het lokaal bestuur (Gemeente-OCMW) - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Deontologische code voor gemeentepersoneel, personeel AGB en OCMW-personeel - Goedkeuring

Lees meer

02/07 - Besluit gemeenteraad 24.06.2019

Gemeenschappelijk arbeidsreglement gemeente en OCMW - Goedkeuring

Lees meer