Home Bestuur Bekendmakingen

Bekendmakingen

26/03 - Bekendmaking zitting prezoneraad HVZ Taxandria 20.03.2014

Bekendmaking zitting prezone HVZ Taxandria 20.03.2014.

Lees meer

18/03 - Bekendmaking dagorde prezoneraad HVZ Taxandria 20.03.2014

Bekendmaking dagorde prezoneraad HVZ Taxandria 20.03.2014.

Lees meer

17/03 - Besluit schepencollege 06.03.2014

Tijdelijke verordening aanpassing inhaalverbod en aanpassing tonnagebeperking gewestweg N118 Huiskens n.a.v. nieuwe ontsluiting bedrijventerrein Hoge Mauw.

Lees meer

13/02 - Besluit gemeenteraad 10.02.2014

Erkenningsreglement voor buurtverenigingen.

Lees meer

13/02 - Besluit gemeenteraad 10.02.2014

Projectsubsidiereglement voor buurten.

Lees meer

13/02 - Besluit gemeenteraad 10.02.2014

Erkenningsreglement voor cultuurverenigingen.

Lees meer

13/02 - Besluit gemeenteraad 10.02.2014

Projectsubsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten.

Lees meer