Home Bestuur Bekendmakingen Besluit college van burgemeester en schepenen 04.07.2019

18/07 - Besluit college van burgemeester en schepenen 04.07.2019

Tijdelijke verordening op het verkeer parking Pelgrimsplein - Proefmaatregel parkeren voorbehouden voor personenvoertuigen