Home Bestuur Bekendmakingen Besluit college van burgemeester en schepenen 28.11.2019

03/12 - Besluit college van burgemeester en schepenen 28.11.2019

Hondenschool Snuffel vzw - Tijdelijke verordening op het wegverkeer Steert evenementen 10 mei 2020, 12 september 2020, 13 september 2020, 12 december 2020 en 13 december 2020 - Goedkeuring