Home Bestuur Bekendmakingen Besluit gemeenteraad 10.12.2018

14/12 - Besluit gemeenteraad 10.12.2018

Vaststellen van het reglement voor het toekennen van een eretitel aan gewezen schepenen en gemeenteraadsleden