Home Bestuur Beleidsinformatie

Beleidsinformatie

Via deze pagina stelt het gemeentebestuur documenten ter beschikking die te maken hebben met het algemeen beleid. De papieren versies van deze documenten kan je steeds opvragen op het secretariaat van de gemeente.

De beleidsnota 2019-2024 van de bestuursmeerderheid N-VA/CD&V is een politiek document waarin de 2 meerderheidspartijen de krijtlijnen voor de volgende jaren weergeven.

In de loop van 2013 heeft het gemeentebestuur werk gemaakt van een strategisch meerjarenplan 2014-2019. Dit alles gebeurde in samenwerking met de gemeentelijke diensten, met betrokkenheid van de gemeentelijke adviesraden, burgerparticipatie en rekening houdend met Vlaamse beleidsprioriteiten.

Ieder jaar wordt vanuit het strategisch meerjarenplan een budget opgemaakt. Hieronder vind je de doelstellingennota van het budget 2019.

Beleidsrapporten gemeente Arendonk

Beleidsrapporten OCMW Arendonk

Downloads