Home Bestuur Financieel Beheerder

Financieel Beheerder

Het beheer van de gemeentefinanciën is toevertrouwd aan de financieel beheerder, Hilde Van Nuffel.

De financieel beheerder int de ontvangsten, doet de betalingen  en is belast met de boekhoudkundige verwerking van alle financiële verrichtingen.

De financieel beheerder is de financieel adviseur van de gemeente.