Home Bestuur Financieel directeur

Financieel directeur

Het beheer van de gemeentefinanciën is toevertrouwd aan de financieel directeur, Hilde Van Nuffel.

De financieel directeur int de ontvangsten, doet de betalingen  en is belast met de boekhoudkundige verwerking van alle financiële verrichtingen.

De financieel directeur is de financieel adviseur van de gemeente.