Home Bestuur Gemeentediensten Burgerzaken

Burgerzaken

Bevolking - Burgerlijke stand

 • bevolkingsboekhouding
 • rijksregister
 • vreemdelingenadministratie
 • afgifte identiteitskaarten
 • afgifte identificatieattesten en attesten uit bevolkingsboekhouding
 • erfrechtverklaringen
 • wettiging handtekeningen
 • geboorten
 • overlijdens
 • huwelijken
 • nationaliteitswetgeving
 • adopties
 • randmeldingen en vonnissen burgerlijke stand
 • afgifte slachtbewijzen
 • echtscheidingen
 • reispassen
 • rijbewijzen
 • bewijzen goed gedrag
 • beheer verloren en gevonden voorwerpen
 • eretekens
 • aanvragen visvergunning "Heikant"
 • verkiezingen-gezworenen