Home Bestuur Gemeentediensten Dienst Vrije Tijd Jeugd

Jeugd

De jeugddienst maakt deel uit van de dienst vrije tijd. Eén van de belangrijkste taken van de jeugddienst is de organisatie van Grabbelpas en Speelpleinwerking Speelvogels Arendonk.

De jeugddienst volgt bovendien de werking van de jeugdraad op en biedt de lokale jeugdwerkinitiatieven de nodige ondersteuning. Ook het fuifbeleid, mede-toezicht op het onderhoud en de aanleg van speelterreintjes, diverse subsidies voor jeugd en tal van andere zaken behoren tot het takenpakket.