Home Bestuur Gemeentediensten Financiële dienst

Financiële dienst

De financiële dienst van het gemeentehuis vind je op de eerste verdieping.

Bevoegdheden

  • opmaken begroting met bijlagen
  • schoolboekhouding
  • administratie C.V.G.V. (Comité Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen)
  • leningbundels
  • nazicht begrotingen en rekeningen ondergeschikte besturen (OCMW, kerkfabrieken en vzw Arendonkse Sportinstellingen)
  • boekhouding (opmaken bestelbons, mandaten en invorderingsstaten)
  • gemeentelijke boekhouding
  • alle ontvangsten en uitgaven van de gemeente.

 

Klik hier voor een overzicht van alle belastingen en retributies.