Home Bestuur Gemeentediensten Financiële dienst Gemeentelijke toelagen

Gemeentelijke toelagen

Toelagen die aangevraagd moeten worden

  • DIFTAR-toelage voor personen met medische redenen (onthaal gemeentehuis)

Toelagen die automatisch verleend worden

  • geboortepremie
  • diftar-toelage kinderen 0-3 jaar
  • DIFTAR-toelage kinderopvangvoorzieningen

Opgelet: volgende aan te vragen toelagen zijn verhuisd naar het sociaal huis

  • sociaal pedagogische toelage
  • sociaal medische toelage
  • vakantietoelage zieken op verlof

U vindt het sociaal huis aan het WZC Sint-Isabella, Vrijheid 100.