Home Bestuur Gemeentediensten Grondgebiedzaken Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Bevoegdheden

  • bouwaanvragen
  • verkavelingen
  • kadastrale gegevens ter inzage
  • stedenbouwkundige attesten
  • huisvestingspremies (= bouw- en saneringspremies)
  • belastingkohieren leegstandsheffing, activeringsheffing, belasting niet bebouwde gronden industrie

Nuttige inlichtingen

Bouwaanvragen

Voor bijna alle bouwwerken is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Vooraleer een architect te belasten met het opstellen van de bouwplannen contacteer de dienst stedenbouw inzake de geldende voorschriften. Voor een belangrijk aantal bouwwerken is inderdaad de medewerking van een architect niet vereist.

Stedenbouwkundig attest

Vooraleer over te gaan tot aankoop van een (bouw)grond, eis van de verkoper een stedenbouwkundig attest wat u de zekerheid geeft dat op een perceel wel degelijk kan/mag gebouwd worden.

Kadastrale gegevens

Deze gegevens kunnen gratis geraadpleegd worden bij de dienst stedenbouw (juiste ligging perceel, oppervlakte, eigenaar e.d.m.).

Premies en toelagen van het Vlaams Gewest

  • nieuwbouwpremie
  • renovatiepremie
  • verbouwings- en aanpassingspremie

Geïnteresseerd in een nieuwbouw- of renovatiepremie van het Vlaamse Gewest ? Om ze aan te vragen of voor bijkomende inlichtingen kan u bellen naar Wonen Vlaanderen, Wonen Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54 te 2018 Antwerpen : 03 224 61 16.

Lenen voor energiebesparende maatregelen.

Investeer vandaag in een structurele energiebesparende maatregel zoals dak-, muur- en vloerisolatie of het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel en bespaar flink wat energie!

Om je hierbij te helpen biedt IOK in samenwerking met de gemeente Arendonk je de mogelijkheid om maximaal 15 000 euro te lenen tegen een zeer lage intrestvoet. Je betaalt terug in 96 gelijke maandelijkse betalingen.

Bij interesse, bel dan 014 57 42 79 en vraag naar de goedkope energielening of surf naar www.iok.be.