Home Bestuur Gemeentediensten Interne organisatie Personeelsdienst

Personeelsdienst

In onze gemeente is Mieke Iemants de personeelscoördinator. 

Zij staat in voor het personeelsbeheer van alle gemeentelijke diensten.

Haar taak bestaat vooral uit het beheer van de personeelsdossiers en van de wedden van alle personeelsleden.  Zij verzorgt ook de administratie in verband met de aanwervingen, vorming, evaluatie enz. 

Verder verstrekt zij ook informatie over vacante betrekkingen binnen het bestuur.