Home Bestuur Gemeentediensten Interne organisatie Stafmedewerker

Stafmedewerker

De stafmedewerker ondersteunt de gemeentesecretaris in de uitoefening van zijn taken inzake :

  • juridische kwesties
  • kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling
  • beleidsmatige aspecten
  • klachtenbehandeling

Ze is ook het aanspreekpunt lokale economie en coöirdineert de belasting op bedrijven.