Home Bestuur Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris, Kris Wouters,  is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur. Hij staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

Hij staat in voor de leiding, organisatie en coördinatie van de administratie.

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk  voor de voorbereiding van de dossiers  die aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Hij woont  beide vergaderingen bij, staat  in voor de opmaak van de notulen en is verantwoordelijk voor de verdere  afhandeling  van de dossiers.

Daarnaast ondertekent hij mee alle stukken die uitgaan van de gemeente, zoals  briefwisseling en besluiten van de gemeenteraad, van het  college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester.

De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van  burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

Hij is de schakel tussen politiek en administratie en zorgt  voor de continuïteit van het gemeentelijk beleid.

De gemeentesecretaris heeft zijn kantoor in het gemeentehuis, Vrijheid  29, 2370 Arendonk