Home Bestuur Reglementen

Reglementen

Het samenleven in een gemeente brengt noodgedwongen met zich mee dat er over heel veel zaken veel afspraken moeten gemaakt worden en dat deze afspraken in reglementen worden gegoten.

Over tal van zaken bestaan er in Arendonk dan ook door de gemeenteraad goedgekeurde reglementen.

Hoewel deze reglementen doorheen gans de website raadpleegbaar zijn op de plaatsen waar ze relevant zijn, heb je hier nog een keer een geheel overzicht van al deze documenten.

Ze zijn als PDF-bestand in te kijken en te downloaden.