Home Bezoeken Arendonks dialect

Arendonks dialect

Het is algemeen bekend dat het Arendonks een speciaal dialect is. Vele niet Arendonkenaars breken zich de tong wanneer ze trachten toch een paar woorden in ons dialect te zeggen. Menig persoon van buiten Arendonk heeft zich al in de haren gekrabd bij zijn eerste kennismaking met een rasechte teloorlekker.

Theorieën

Hoe het speciaal dialect is gegroeid, is niet met zekerheid te zeggen. Er blijken twee theorieën te zijn :

  • Doordat Arendonk altijd afgelegen is van de omliggende dorpen, door zijn heide en moerassen, zou het een eigen dialectontwikkeling gekend hebben, die niet beïnvloed werd door de taal van de andere dorpen.
  • Arendonk zou ooit geteisterd zijn door een ziekte die een groot gedeelte van de bevolking uitroeide. er moeten toen vreemde inwijkelingen gekomen zijn. Door de mengeling van het bestaande taaltje, gesproken door de overlevenden, en het dialekt van de nieuwe inwoners zou het speciale Arendonks ontstaan zijn.

Feit is dat het Arendonks een zeer sterke overeenkomst heeft met het dialect van Lommel. Voer voor taalkundigen schept het Arendonks in ieder geval genoeg.

Facebook

Op Facebook is er een groep die zich bezighoudt met ons dialect in kaart te brengen. Tal van Arendonkse woorden zijn daar te vinden.