Home Bezoeken Bekende Arendonkenaars De gebroeders Janssens

De gebroeders Janssens

De gebroeders Janssens

Voor de Eerste Wereldoorlog kende de duivensport in Arendonk reeds een hoge vlucht. "Driekske Janssen" had toen reeds goede duiven rondvliegen  Rond 1884 begon hij te spelen met de duiven en moest dan naar Oud-Turnhout om in te korven. In 1886 stichtte hij in Arendonk een duivenbond zodat de sport in ons eigen dorp kon beoefend worden.

In die tijd was het niet alleen belangrijk goede duiven te hebben, men moest ook een goede loper hebben. De duivenmelkers hadden immers geen eigen tijdsklok en de binnengekomen duiven moesten zo vlug mogelijk naar het lokaal gebracht worden voor de tijdsregistratie. Een van de beste lopers was Fik van jan Pietjes, de molenaar, die liep voor Kup en Gust Peeters.

In de jaren 1914-18 werd er niet gespeeld maar de duiven mochten wel los van 12 uur 's middags tot 10 uur s' avonds. Voor het duivenvoeder was men aangewezen op eikels die werden gedroogd en dan gekapt. De Duitsers hadden ook een maandelijkse controledienst ingesteld en alle dode vogels en vermissingen moesten opgegeven worden.

Vader Janssen bleef in de sport actief tot in 1947. Ondertussen hadden zijn zonen reeds een gedeelte van de taak op zich genomen. De Tweede Wereldoorlog was opnieuw een moeilijke periode. De duiven moesten ditmaal gevoerd worden met korrels. De gebroeders gaven deze korrels aan het varken en zorgden ervoor dat de duiven het beste voedsel kregen dat er maar te vinden was. Niettegenstaande deze slechte tijd kreeg men er nog 50 duiven door.

De echte glorietijd begon al in 1933. Van 1945 tot 1954 haalden ze 154 eerste prijzen. Het geheim van de duivenmelkerskunsten  zat er volgens de familie in dat men is kunnen beginnen met zeer gezonde duiven, en dat het ras door kruising steeds verbeterde. Krachtvoeders  of drankjes kwamen er niet aan te pas.

De beesten van de Janssens werden wereldnieuws. Afstammelingen van hun duiven werden tot ver buiten België gegeerd en zijn terug te vinden in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken, Bangkok, Japan, Zuid Afrika,…

Om een indruk te geven van de prijzen die geboden werden voor de kleine beestjes kan verwezen worden naar de fameuze "Eddy Merckx", een kampioenenduif bij uitstek. Een Duitser was bereid om 20.000 Mark neer te tellen.Hij kreeg de duif evenwel niet te pakken…