Home Bezoeken Erfgoed De Vierschaar

De Vierschaar

De Vierschaar

Op de Voorheide, net over Brug 5, ligt een kei van een monument: de Vierschaar. Deze kei is traditioneel verbonden met een oude vorm van rechtspreken. De plek waar de kei ligt, was de plaats waar vroeger recht werd gesproken.

De steen wordt soms verkeerdelijk beschouwd als zwerfkei gevonden in de streek. Hij is evenwel afkomstig uit de grindgroeve van Maasmechelen, waar bruine kiezel werd ontgonnen.

Op initiatief van de "Lichtvloot - De Vrij" werd de reuzesteen (4.180 kg) naar Arendonk gebracht, op de kade bij het kanaal gelegd en op 20 april 1969 (volgens andere bronnen in 1972) ingehuldigd met receptie als "gemeentehuis" van de Vrij (Voorheide).

De steen staat symbool voor de terechtstelling met de strop van Bartel Pech. Hij werd immers op 10 juli 1712 door de Vierschaar veroordeeld tot de dood met de strop voor het stelen van een koppel ossen.

In 1971 werd hij - uit vermeende jaloezie en als stunt - ontvreemd en te Reusel gedeponeerd. Hij kwam evenwel terug en verhuisde in 1980 naar zijn huidige plaats, deze keer mooi omkaderd, en als monument ingehuldigd op 27 april 1980 ter gelegenheid van de opening van het "Bartel-Pech" wandelpad, dat toen werd ingewandeld.

Locatie