Home Bezoeken Erfgoed Kapel Wampenberg

Kapel Wampenberg

De kapel van de Wampenberg werd opgebouwd in 1705. De oorsprong moet gezocht worden in het vervullen van een gelofte gedaan in een moeilijke tijd. Cholera en pest teisterden onze streken en om deze kwalen af te weren werden her en der kapellen opgericht.

De kapel werd toegewijd aan O.L.Vrouw ter Sneeuw en Sinte Lucia. ook de jagers van Arendonk vierden er St. Hubertus. Er was toen in de kapel een sleutel van St. Hubertus aanwezig waarmee mensen en dieren die verdacht werden van razernij, gebrand werden.

Het gebedshuis werd in 1711 ingezegend, maar in 1713 werd ze verwoest door een hevige brand. Nog in datzelfde jaar werd ze opnieuw opgebouwd. De mensen in de omgeving hebben meermaals geprobeerd om de kapel uit te breiden, maar de Arendonkse geestelijkheid hield dit telkens tegen om de parochiediensten niet in gevaar te brengen.

In 1940 werd de kapel opnieuw door brand verwoest, maar tijdens de oorlogsjaren werd de kapel opnieuw hersteld. Tot in de jaren '70 van vorige eeuw prijkte in de voorgevel in de nis een oud Mariabeeldje, maar dit werd gestolen zodat het werd vervangen door een modern beeld van de hand van Hilda van Gompel.

De kapel is officieel beschermd als monument.

(bron : Arendonk een momentopname, 1977)

Locatie