Home Bezoeken Erfgoed Oude Gemeentehuis

Oude Gemeentehuis

In 1746, werd op de markt een huis aangekocht dat moest dienen als gemeentehuis. Ook het vredegerecht werd hier tijdens de Franse Overheersing ondergebracht.  Tijdens het Hollandse bewind werd het gelijkvloers bewoond door de marechaussees die instonden voor de ordehandhaving.

Begin 20° eeuw was het gebouw in dermate slechte staat dat beslist werd om een nieuw gemeentehuis te bouwen. In de gemeenteraadszitting van 27 oktober 1903 werd besloten om de bouw aan te vatten. In 1905 werd de prijsbieding van de heer Brusseleers uit Turnhout goedgekeurd. De bouwprijs werd vastgelegd op FR 31.425  (€ 779,00). Het meubilair werd aangekocht voor de som van 4.930 frank (€ 122,21).

De gebouwen blijven geruime tijd voldoende voor de administratie. Maar door de groei van het dorp en de administratieve diensten wordt later het huis Deroissart (rechts van het oude gemeentehuis) bijgekocht en later naar achter toe verder uitgebreid. Maar ook deze uitbreidingen lopen vandaag tegen hun beperkingen aan zodat voor de volgende jaren een grondige verbouwing van het gemeentehuis op het programma staat.

(bron : Arendonk een momentopname 1977)

Locatie