Home Bezoeken Geschiedenis

Geschiedenis

1212

Wanneer juist de inwoners van ons gebied bekeerd werden tot het christendom, is niet meer te achterhalen. Wel is geweten dat er in 1212 een pastoor werd aangesteld voor Arendonk.

Arendonk genoot al van zeer vroeg in de geschiedenis het voorrecht van "Vrijheid".  Hertog Godefridus, de stichter van 's Hertogenbosch, verleende aan Arendonk dit statuut.

Later dat jaar werd Arendonk gerangschikt onder de grote plaatsen en steden waar de inwoners zekere privileges genoten.

1331

Herog Jan I van Brabant liet in 1331 de juiste grensafscheiding bepalen en verdeelde het dorp in gehuchten, elk met een eigen hoofd. Deze indeling bleef behouden tot 1733. Arendonk bezat ook een eigen rechtbank of "vierschaar". De inwoners van het dorp moesten hier voor de rechters verschijnen, waar het misdrijf ook gepleegd werd.

1572

In 1572 werd te Enkhuizen een zekere Daniel van Arenodonck, pater gardiaan van het klooster te Alkmaar en afkomstig uit onze gemeente, door de geuzen opgeknoopt omdat hij de katholieke godsdienst niet wilde afzweren.

1584

In 1584 vielen benden van prostestanten onze gemeente binnen, en staken 100 huizen in brand, ontheiligden de kerk en verbranden de archieven. Vele inwoners namen de vlucht en de welstand van het dorp ging achteruit.

1619

Doordat de paters van Posten de "speendagen", het uitdelen van brood en aalmoezen aan de behoeftigen, afschaften kwamen de bewoners van de omliggende dorpen in opstand.  Het klooster werd in 1619 geplunderd. Bij de aanvoerders was een Arendonkse kousewever die de plunderaars opzweepte met vioolmuziek.

1640

In 1640 werd de toelating gegeven om linnen- en tijkweverijen op te richten. Deze bloeiden na korte tijd en schonken Arendonk en zijn inwoners een betrekkelijke welstand.

1712

Op 10 juli 1705 werd Bartel Pegh opgeknoopt voor het stelen van 3 ossen.

1716

De zusters Franciscanessen vestigden zich in 1716 in onze gemeente. Twee jaar later werd het klooster gebouwd. Het werd in 1790 verkocht en de kerk werd gesloten. Een vreemdeling, met de naam Peeters, bestuurde de gemeente met Franse hulp.

1818

In 1818 werd het gemeentebestuur aangesteld door het Hollands landsbestuur. Dat bestuur gebruikte vanaf 1822 opnieuw het Nederlands als bestuurstaal.

1830

In 1830 trokken de Arendonkenaars naar Reusel om de toestand van de Belgische revolutie bij pot en pint te bespreken. Op 3 augustus 1831 viel een afdeling van het Nederlands leger ons dorp binnen om te plunderen. Op 4 augustus eindigde deze bezetting.

1845

In 1845 werd een aanvang gemaakt met het graven van het kanaal.

1940

In 1940 konden Franse dragonders en Belgische carabiniers de Duitsers tegenhouden aan het kanaal, iets wat nog elk jaar wordt herdacht.

2001

Op 10 november 2000 besliste de ministerraad om op de voormalige Duitse Basis in Arendonk een asielcentrum voor 600 bewoners in te richten.

De opening van het opvangcentrum in Arendonk werd gepland op 18 april 2001. De directie en het overige personeel werd aangeworven, de praktische voorbereidingen werden getroffen en de verbouwingen waren zo ver gevorderd dat er al een beperkt aantal asielzoekers kon opgevangen worden.

Omwille van het ontbreken van een bouwvergunning voor de werken die toen uitgevoerd werden, mochten er nog geen asielzoekers worden opgevangen. De nodige bouwvergunningen werden aangevraagd. Het personeel werd ondertussen tewerkgesteld in de bestaande opvangcentra in Vlaanderen.

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Arendonk kende dan haar officiële opening op 10 september 2001.

2012

In 2012 vierde Arendonk zijn 800 jarig bestaan. Het feestjaar had heel wat op zijn programma staan:

  • kerstboomverbranding XL
  • 800 Arendonkse koppen op het marktplein
  • opendeurdag gemeentehuis 
  • aankomst van de tijdrit van de Ronde van België
  • Oktoberfjest
  • kinderen schreven brieven aan de toekomst
  • straattekenen door alle Arendonkse kleuters
  • groot slotfeest met een wintereditie van de vogelpik op de Vraai
  • ...

Foto's kan je hier bekijken.

(bron : Arendonk een momentopname, 1977)