Home Bezoeken Toerisme Arendonk

Toerisme Arendonk

Toerisme Arendonk

Op vraag en initiatief van het gemeentebestuur werd in 1990 door een groep gemotiveerde inwoners gestart met een lokale VVV-werking, later omgevormd tot Toerisme Arendonk vzw.

Doel

Toerisme Arendonk vzw heeft tot doel het toerisme in de gemeente Arendonk te promoten. De vereniging kan hierbij in ruimere zin alles ondernemen om het toerisme in de gemeente te bevorderen, met bijzondere aandacht voor het toeristische onthaal, het fietstoerisme, het wandeltoerisme, het natuurlijke patrimonium en erfgoed. De dagelijkse werking binnen de vereniging wordt gedragen door vrijwilligers, die hierbij kunnen rekenen op actieve medewerking en financiële ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. De jaarlijkse lidgelden van talrijke privé-personen, zelfstandigen en ondernemingen zorgen voor bijkomende mogelijkheden.

Initiatieven

De voorbije jaren heeft Toerisme Arendonk verschillende initiatieven ontwikkeld om aan de doelstellingen te beantwoorden. De algemene brochure Toeristisch Arendonk bevat alle nuttige informatie en biedt de bezoeker een mooi overzicht van de bezienswaardigheden en recreatieve mogelijkheden in de gemeente. Wandelaars kunnen zowel het centrum als het fraaie buitengebied van Arendonk verkennen aan de hand van de uitgewerkte wandelpaden. De meeste fietsers zijn ondertussen vertrouwd met het netwerk van fietsknooppunten. Voor wie op zoek is naar een ietsje meer creëerde Toerisme Arendonk de grensoverschrijdende Valkeniersroute en de Arendonkse Kapellenroute. Als bijkomende service voor de fietsende toerist werd een fietsverhuur opgezet. Door de uitbouw van een netwerk van infopartners is de toeristische informatie over Arendonk en onze regio vrijwel rond de klok beschikbaar voor onze bezoekers.

Toerisme Arendonk is daarnaast nog op andere vlakken actief voor de toeristische promotie van de gemeente. Door deelname aan de jaarlijkse Teljoorlekkersdag (voorlaatste zondag van juni), een organisatie van de Cultuurraad, bereiken wij telkens een zeer ruim publiek. Tijdens De Schakel (laatste zondag van augustus) ontvangen wij jaarlijks honderden fietsers. Door de samenwerking met de Heemkundige Kring krijgen zowel het Heemmuseum als de Toremansmolen de verdiende publieke belangstelling. Voor de organisatie van Open Monumentendag (tweede zondag van september) wordt, afhankelijk van het jaarthema, samengewerkt met verschillende partners zodat telkens een passend programma wordt aangeboden.

Toerisme Arendonk wenst u alvast een aangenaam verblijf in onze gemeente.

Linken