Home E-Loket Afval Diftar-toelage

Aanvraagformulier Diftar-toelage voor personen met medische redenen

Wat ?

Omdat we er ons van bewust zijn dat mensen omwille van bepaalde medische redenen een grotere afvalproductie hebben (bv. incontinentie, nierdialyse, ...) is er voor hen een toelage van 30 EUR per jaar als tegemoetkoming in de DIFTAR-kosten.

Hoe ?

  1. Download het formulier.
  2. Vul het bovenste deel zelf in
  3. Laat het medisch attest invullen door een dokter
  4. Breng het formulier ingevuld en ondertekend binnen aan het onthaal van het gemeentehuis

Downloads