Home E-Loket Bevolking

Bevolking

Volgende formulieren van de dienst bevolking staan ter uwer beschikking in ons E-loket :

  • Ouderlijke machtiging.
  • Binnenkomers.
  • Inwendige mutatie.
  • Huwelijksaangifte.
  • Volmacht voor de verkiezingen.