Home E-Loket Bevolking Huwelijksaangifte

Huwelijksaangifte

Wat ?

Indien je wil huwen, dien je hiervoor aangifte te doen. Dit kan met dit formulier.

Hoe ?

  • Download het formulier.
  • Vul de correcte gegevens in.
  • Breng alles binnen aan het bevolkingsloket van de gemeente.

Kosten

  • U dient 10 euro te betalen als kost voor het trouwboekje.

Opmerkingen

  • De aangifte van het huwelijk gebeurt ten vroegste zes maanden vóór de huwelijksdatum.
  • Er is een wachttermijn voorzien van 14 dagen ná de aangifte.
  • U doet de aangifte samen en persoonlijk in het bureel van de Burgerlijke Stand.
  • Bij afwezigheid van één van de partners is een gelegaliseerde volmacht nodig (wettigen van de handtekening) waaruit diens toestemming met de aangifte blijkt.
  • Indien u in België geboren bent en woont zorgt de gemeente waar u huwt zelf voor alle documenten.
  • Voor de samenstelling van een huwelijksdossier van personen met een vreemde nationaliteit, wendt men zich best tot de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie.

Downloads