Home E-Loket Economie Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Aanvraagformulier occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

De stickerverkoop van het Rode Kruis, de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker, de wafelverkoop van de jeugdbeweging … Het zijn enkele bekende voorbeelden van een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter.

Voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter is altijd een voorafgaande toestemming vereist. De verkoop moet ten bate zijn van de in de wetgeving voorziene doelen: een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, of met als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten, of bij een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade.

De aanvraag vermeldt de verantwoordelijke van de actie, het doel ervan, de plaats of plaatsen, alsook de periode of periodes van verkoop, de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid. De toestemming is beperkt tot één jaar. Ze is hernieuwbaar. Toestemming kan geweigerd worden als de doelstelling niet overeenstemt met bovenvermelde doelstellingen of als de vooropgestelde verkopen een risico vormen voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of rust.

Elke verkoper moet tijdens de verkoop herkenbaar zijn via een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren (bv. aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool). Bovendien moet je bij de verkoop van gereglementeerde producten de geldende reglementering naleven (bv. voedingswaren).

Verkoop beperkt zich tot het grondgebied van gemeente Arendonk
Volledig ingevuld aanvraagformulier bezorgen aan Kristine Nijs.

Verkoop vindt plaats in meer dan één gemeente
Volledig ingevuld formulier bezorgen aan reglementen@vlaio.be.

 

Let op!
Sinds 2017 moeten àlle occasionele verkopen met niet-commercieel karakter aangevraagd worden, dus ook die van erkende jeugdverenigingen, verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën.