Home E-Loket Jeugd

Jeugd

Volgende formulieren van de jeugddienst staan ter uwer beschikking in ons E-loket :

 • Aanvraag kampsubsidie jeugdverenigingen.
 • Aanvraag kampvervoer jeugdverenigingen.
 • Aanvraag projectsubsidie jeugd.
 • Aanvraag ontlenen bij de uitleendienst jeugdraad.
 • Aanvraag vormingssubsidie jeugd.
 • Aanvraag subsidies voor ledenwerving jeugdverenigingen.
 • Inlichtingenfiche kinderen speelpleinwerking.
 • Voorstel voor activiteit Grabbelpas voor verenigingen en clubs.
 • Voorstel voor activiteit Grabbelpas voor monitoren.
 • Infoformulier voor kandidaat-monitoren voor Grabbelpas.
 • Infoformulier voor kandidaat-monitoren voor speelpleinwerking.
 • Aanvraag subsidie activiteit opvoedingsondersteuning