Home E-Loket Jeugd Ledenwerving

Aanvraagformulier terugbetaling ledenwerving jeugdverenigingen

Wat ?

Jeugdwerkinitiatieven die een vorm van ledenwerving organiseren en daarbij kosten maken, kunnen een toelage als tegemoetkoming van de gemaakte kosten aanvragen. De subsidie bedraagt nooit meer dan de aangetoonde uitgaven, met een maximum van 125,00 EUR per jaar.

Aanvragen dient te gebeuren voor 15 oktober volgend op de ledenwerving.

Hoe ?

  • Download het formulier.
  • Vul alle gegevens correct in.
  • Dien het formulier met de vereiste betalingsbewijzen of facturen in bij de jeugddienst.

Verplichte bijlage

  • Betalingsbewijzen of facturen van je gemaakte kosten.