Home E-Loket Jeugd Uitleendienst jeugdraad

Aanvraag uitleendienst jeugdraad

Wat ?

Naast de uitleendienst van het gemeentebestuur beschikt de jeugdraad over een eigen uitleendienst, die voornamelijk bestaat uit spelmateriaal.

Materialen kunnen ontleend worden aan jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij de Arendonkse jeugdraad, uitzonderlijk ook aan andere initiatieven bij organisatie van activiteiten die de jeugd aanbelangen en mits gunstig voorafgaandelijk advies van de jeugdraad.

De materialen van de uitleendienst zijn opgenomen in de inventaris. Verenigingen die materialen wensen te ontlenen dienen zich te houden aan het reglement. Aanvragen kan d.m.v. het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Hoe ?

  • Download het formulier.
  • Vul het formulier correct in.
  • Bezorg het ingevulde formulier op de jeugddienst.

Opmerkingen

De aanvraag moet minimum 14 dagen en maximum 2 maanden voor ontlening worden ingediend bij de jeugdraad of op de jeugddienst op het gemeentehuis.