Home E-Loket Klachtenbehandeling Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Hoe kan u een klacht indienen?

- via het klachtenformulier op het E-loket

- per e-mail: kristine.nijs@arendonk.be

- schriftelijk: Gemeente Arendonk, t.a.v. klachtencoördinator, Vrijheid 29, 2370 Arendonk

- Via rechtstreeks contact met de gemeentediensten. Op elke dienst liggen klachtenformulieren ter beschikking.

 

Een klacht moet altijd uw naam en adres (graag ook telefoonnummer en e-mail) vermelden én een concrete omschrijving: Wat is er gebeurd? Wanneer? Door welke dienst of persoon? En waarom bent u daarover niet tevreden?

 Klachten over de burgemeester, een schepen of een ander gemeenteraadslid worden aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd. Klachten over regelgeving en andere beleidsklachten ook.

 

Bij klachten over feiten waar de gemeente niet bevoegd voor is of waar een andere procedure voor bestaat, helpen wij u graag op weg naar de juiste procedure.

 

Downloads