Home E-Loket Sport

Sport

Volgende formulieren van de sportdienst staan ter uwer beschikking in ons E-loket :

  • Aanvraagformulier erkenning sportvereniging.
  • Aanvraagformulier sportsubsidie.
  • Aanvraagformulier jeugdsportsubsidie.
  • Opgaveformulier sportlaureaat.
  • Opgaveformulier sportfiguur.
  • Infofiche sportkamp.