Home E-Loket Sport Infofiche sportkamp

Infofiche deelnemer sportkamp

Wat?

Om de juiste gegevens van onze kinderen te hebben en ook die van de ouders vragen wij u deze fiche in te vullen. Naast de persoonsgegevens vragen wij u nuttige telefoonnummers op te geven en vernemen wij graag of uw kind kan zwemmen en met welke ziekten of allergieën dient rekening te worden gehouden zodat onze monitoren op gepaste wijze kunnen ingrijpen indien nodig.

Hoe ?

  • Download dit formulier.
  • Vul het volledig en correct in.
  • Neem het formulier mee naar de sportdienst wanneer je komt inschrijven.

Downloads