Home E-Loket Sport Subsidie jeugdsportbegeleiding

Aanvraagformulier jeugdsportbegeleiding

Wat ?

Voor de periode 2014-2019 wordt getracht om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders te verhogen. Er wordt vooral ingezet op het project Positief Coachen. Daarnaast liggen de accenten vooral op opleiding en bijscholing van trainers en de jeugdsportcoördinator.

Via het aanvraagformulier kan je als erkende sportvereniging jaarlijks gesubsidieerd worden voor de inspanningen van de jeugdsportbegeleiders van het voorbije sportseizoen.

Hoe ?

  • Download het formulier.
  • Vul de gegevens in die gevraagd worden.
  • Mail het ingevulde formulier door naar de sportdienst of bezorg het daar tijdens de openingsuren voor 1 oktober.