Home Leven Bevolking Kids I.D

Kids I.D

Kids I.D

Waarom een Kids-ID?

  • Goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar oud.
  • Geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen.
  • Telefoon-cascadesysteem “hallo-ouders” waardoor een verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht met zijn familie.

Hoe aanvragen?

Aanvraag bij de gemeente door de ouders of de personen met het ouderlijk gezag. (In bijzijn van het kind + pasfoto)

Wanneer aanvragen?

Minstens 2 weken voor het vertrek naar het buitenland.

Geldigheidsduur?

3 jaar

Prijzen en leveringstermijnen

In uitzonderlijke gevallen* kan u een voorlopig identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen dat dezelfde dag nog kan worden afgehaald in de provinciehoofdstad bij de Regionale delegatie van het Rijksregister. Dit document is slechts 2 maanden geldig en slechts te gebruiken in een aantal landen.

*Als uitzonderlijke situatie wordt beschouwd:

  • Omstandigheden waardoor u duidelijk niet op voorhand kon weten dat u dringend met uw kind(eren) naar het buitenland moet reizen. Bijvoorbeeld een overlijden, een spoedoperatie, of een ander geval van overmacht dat een dringende en onvoorziene verplaatsing vergt naar het buitenland;
  • Wanneer minstens vijftien dagen voordien een Kids-ID werd aangevraagd, maar de gemeente de kaart niet tijdig heeft ontvangen;
  • Als uw kind al een Kids-ID heeft maar dit document in de vijftien dagen voor uw vertrek naar het buitenland gestolen werd, verloren ging of onherroepelijk werd beschadigd. Vraag meer info bij uw gemeente of consulteer de website www.ibz.rrn.fgov.be