Home Leven Cultuur

Cultuur

Sinds augustus 2010 heeft Arendonk een volwaardige cultuurdienst met een cultuurbeleidscoördinator.

Dat betekent dat cultuur in het meerjarenplan werd opgenomen. Er worden doelstellingen geformuleerd op maat van het culturele leven in Arendonk. Op die manier kan de gemeente al wat er in Arendonk gebeurt op het vlak van cultuur beter coördineren en ondersteunen.

Zo kunnen meer mensen van meer cultuur genieten. Dat gaat van muziek, dans, theater .. tot erfgoed, beeldende kunst, poëzie ... en nog veel meer, want er leeft heel wat in Arendonk !

Arendonk bruist van het verenigingsleven en de spetterende activiteiten.Een overzicht van het culturele leven in ons dorp.

  • Cultuurraad

    De gemeentelijke cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners.

    Lees meer…
  • Cultuurverenigingen

    Volgende cultuurverenigingen zijn erkend door het gemeentebestuur en maken eveneens deel uit van de cultuurraad.

    Lees meer…